MemberMatsuda's Group Top > Member


Professor Yasuhiro H. MATSUDA : ymatsuda@


Research Associate Yuto ISHII: yutoishii@


Technical Staff Hironobu SAWABE : sawabe@


Postdoctoral Fellow Xuguang ZHOU : zhou@


Secretary Yuko SUGIMOTO : ysugimoto@


D1 Polin CHIU : p_chiu@


M2 Kento YAMAMURA : kenkenknt@


M2Jinbo WANG : wangjinbo@


M2Shiyue PENG : pengshiyue@


M1Yulin GUO : guoyulin@


M1Kaiyang HUANG : huangkaiyang


Research StudentJunmeng, ZHAO : zhaojunmeng@


domain : "issp.u-tokyo.ac.jp"

Group Photo 2021.4.7 + 5.12

From left;
1.Sawabe, 2.Takemura, 3.Ishii, 4.Ikeda, 5.Guo (Kaku), 6.Matsuda,
7.Zhou (Shuu), 8.Wang (Oh), 9.Peng (Ho), 10.Dong (Tou), 11.Sugimoto, 12.YamamuraOB/OG


H20.10.1 ~ H22.8.31 PD Jim-Long HER
-> Chang Gung University, Taiwan

H22.4.1 ~ H24.3.31 Master Course Toshiyuki NAKAMURA

H23.4.1 ~ H25.3.31 Master Course Nozomu ABE

H20.11.1 ~ H25.10.31 SecretaryRie YOSHIDA

H24.4.1 ~ H27.3.31 Doctor Course Suyeon LEE

H25.4.1 ~ H27.3.31 Master Course Akihiro NISHI

H23.4.1 ~ H29.3.31 Master & Doctor Course & PD Toshihiro NOMURA

H24.4.1 ~ H29.3.31 Master & Doctor Course Taku TERASHIMA

H27.4.1 ~ H29.3.31 Master Course Toshikazu ICHIKAWA

H28.4.1 ~ H30.3.31 Master Course Ayumi SHIMIZU

H28.4.1 ~ H30.3.31 Master Course Takashi TSUZUKI

H26.4.1 ~ H31.3.31 Master & Doctor Course Kazuya NOMURA

H29.4.1 ~ H31.3.31 Master Course Yoshiki KAKITA

H29.4.1 ~ H31.3.31 Master Course Kohei MITA

H29.10.1 ~ H31.3.31 Research Student Firza SEPTIAN

H27.4.1 ~ R2.3.31 Master & Doctor Course Subaru AKIMOTO

H30.4.1 ~ R2.3.31 Master Course Yuta SUZUKI

H30.4.1 ~ R2.3.31 Master Course Munetaka YAMADA

R1.4.1 ~ R3.3.31 Research Associate Daisuke NAKAMURA

R1.4.1 ~ R3.3.31 Master Course Takeshi NAKAMURA

R2.10.1 ~ R3.9.30 Research StudentYiyang DONG

H25.4.1 ~ R3.10.31 Research Associate Akihiko IKEDA

R2.4.1 ~ R4.3.31 Master Course Miyuki TAKEMURA