MemberMatsuda's Group Top > Member


Professor Yasuhiro H. MATSUDA : ymatsuda@


Research Associate Yuto ISHII: yutoishii@


Project Research Associate Hiroaki HAYASHI: *******@


Technical Staff Hironobu SAWABE : sawabe@


Postdoctoral Fellow Xuguang ZHOU : zhou@


ISSP Research Fellow Hiroshi OIKE (JST PRESTO)


ISSP Research Fellow Dilip BHOI (The University of Electro-Communications)


Secretary Yuko SUGIMOTO : ysugimoto@


Secretary Kaori OSHIMA : kaori.oshima@
(Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A))


D3 Polin CHIU : p_chiu@


D2 Shiyue PENG : pengshiyue@


D1 Yulin GUO : guoyulin@


D1 Kaiyang HUANG : huangkaiyang


M2 Junmeng ZHAO : zhaojunmeng@


M1 Jiajun HUANG : koukakunhjj@


M1 Masahiko HARA : ********@


Research Student Xiaochen WANG : wangxiaochen@


Research Trainee Huijiei SUN (Dep. Mechanical Engineering, UTokyo):


Research Trainee Kotomi SHIMBORI (The University of Electro-Communications): k.shimbori@


domain : "issp.u-tokyo.ac.jp"


2024(R6)年度 2024.5.10

(1st-line)Ishii、Sawabe、Matsuda、Zhao、
(2nd-line)K. Huang、Shimbori、Oshima、Chiu、Sugimoto、
(3rd-line)J. Huang、Peng、Hara、Sun、BHOI Dilip、Hayashi、Zhou
(upper-right)Oike、Guo、Wang

OB/OG


H20.10.1 ~ H22.8.31 PD Jim-Long HER
-> Chang Gung University, Taiwan

H22.4.1 ~ H24.3.31 Master Course Toshiyuki NAKAMURA

H23.4.1 ~ H25.3.31 Master Course Nozomu ABE

H20.11.1 ~ H25.10.31 SecretaryRie YOSHIDA

H24.4.1 ~ H27.3.31 Doctor Course Suyeon LEE

H25.4.1 ~ H27.3.31 Master Course Akihiro NISHI

H23.4.1 ~ H29.3.31 Master & Doctor Course & PD Toshihiro NOMURA

H24.4.1 ~ H29.3.31 Master & Doctor Course Taku TERASHIMA

H27.4.1 ~ H29.3.31 Master Course Toshikazu ICHIKAWA

H28.4.1 ~ H30.3.31 Master Course Ayumi SHIMIZU

H28.4.1 ~ H30.3.31 Master Course Takashi TSUZUKI

H26.4.1 ~ H31.3.31 Master & Doctor Course Kazuya NOMURA

H29.4.1 ~ H31.3.31 Master Course Yoshiki KAKITA

H29.4.1 ~ H31.3.31 Master Course Kohei MITA

H29.10.1 ~ H31.3.31 Research Student Firza SEPTIAN

H27.4.1 ~ R2.3.31 Master & Doctor Course Subaru AKIMOTO

H30.4.1 ~ R2.3.31 Master Course Yuta SUZUKI

H30.4.1 ~ R2.3.31 Master Course Munetaka YAMADA

R1.4.1 ~ R3.3.31 Research Associate Daisuke NAKAMURA

R1.4.1 ~ R3.3.31 Master Course Takeshi NAKAMURA

R2.10.1 ~ R3.9.30 Research StudentYiyang DONG

H25.4.1 ~ R3.10.31 Research Associate Akihiko IKEDA

R2.4.1 ~ R4.3.31 Master Course Miyuki TAKEMURA

R1.10.1 ~ R5.3.31 Research Student + Master Course WANG, Jinbo

R2.4.1 ~ R5.3.31 Master Course YAMAMURA, Kento

R4.9.1 ~ R5.9.30 Research Student DONG, Zijian